NADUŻYWANIE ALKOHOLU, LEKÓW I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.

Nadużywanie nie oznacza zależności fizjologicznej, ale jeśli jest kontynuowane i niekontrolowane, doprowadza do przekroczenia granicy, za którą mamy już do czynienia z fizjologicznym nałogiem, czyli narkomanią, lekomanią lub alkoholizmem. W wielu klasyfikacjach uzależnień traktuje się nadużywanie jako pierwszy etap uzależnienia.

Granica między nadużywaniem i uzależnieniem jest bardzo trudna do uchwycenia i ocenienia dla osoby mającej problem z nadużywaniem leków lub substancji uzależniających. Najczęściej będąc już w nałogu jest ona nadal przekonana, że nie jest uzależniona.

Objawy fizjologicznego uzależnienia nie są prawidłowo rozpoznawane i oceniane z powodu braku dostatecznej wiedzy, zniekształceń tej wiedzy przez potoczne sądy i mity o nałogach, a także w wyniku silnych, utrwalonych wewnętrznych systemów zaprzeczeń, charakterystycznych dla psychicznego funkcjonowania każdej osoby wpadającej w uzależnienie lub już uzależnionej. Mylący jest też czynnik czasowy, ponieważ nałóg może rozwijać się latami, początkowo nieznacznie tylko stwarzając widoczne, możliwe do uchwycenia problemy.

Pozostawanie w nieświadomości, lub w błędnym przekonaniu jest podstawową przyczyną niekontrolowanego, stopniowego i często nieodwracalnego pogrążania się w nałogu. Dotyczy to kobiet i mężczyzn w każdym wieku, bez względu na status społeczny i ekonomiczny.

Proponuję osobom zainteresowanym fachową ocenę poziomu nadużywania/uzależnienia od alkoholu, leków i innych substancji.

Udzielam konsultacji osobom zaniepokojonym nadużywaniem lub podejrzewającym zależność od alkoholu lub innych substancji u swoich najbliższych.

Moim celem jest dostarczenie każdej zainteresowanej osobie konkretnej, fachowej wiedzy będącej podstawą i niezbędnym warunkiem rzetelnej, prawidłowej oceny swojego lub czyjegoś poziomu nadużywania/uzależnienia.

Moją ofertę kieruję też do osób świadomych swego uzależnienia zdecydowanych na abstynencję i mających problemy z jej utrzymaniem.

Oferuję również pomoc rodzinom, w których osoba nadużywająca lub uzależniona od alkoholu lub innych substancji nie chce się leczyć i sprawia sobą szereg dotkliwych problemów, doprowadzając do dysfunkcji całą rodzinę.

Prowadzę także indywidualne edukacyjne sesje dla dzieci i młodzieży mające na celu dostarczenie młodemu człowiekowi niezbędnej, ale dostosowanej do wieku wiedzy o zagrożeniach i konsekwencjach używania alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających, a także sposobach bronienia się przed presją otocznia nakłaniającego do eksperymentów z takimi substancjami.

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, pytania, wątpliwości, potrzebujesz wyjaśnień związanych konkretnie z Tobą i Twoją sytuacją lub po prostu chcesz porozmawiać zadzwoń

(0) 603 463 703

lub napisz:

psychoterapeuta@gmail.com;

psycholog.tpb@gmail.com;

 Warto przeczytać

Uzależnienia:

http://free.ngo.pl/wodnik/czyt.htm

Strona główna