Słownik pojęć:

 

Natręctwo /obsesja/: szczególny rodzaj zaburzeń psychicznych wyrażający się w występowaniu na zasadzie przymusu, bez udziału woli, myli, impulsów lub czynności natrętnych, którym towarzyszy sąd chorego o ich niedorzeczności i niecelowości. Natręctwa przeżywane są jako zjawiska subiektywnie przykre, chorobliwe; towarzyszy im dążenie do uwolnienia się od nich (...)Natrętne impulsy, zwane przez amerykańskich psychiatrów kompulsjami, ujawniają się w określonych sytuacjach i wyrażają się w natrętnej potrzebie dokonania czynu kontrastującego z rzeczywistymi dążeniami osoby chorej (...)Natrętne impulsy wyzwalają często silne poczucie winy i lęk. 

 

Kompulsja: natręctwa dotyczące sfery działania.

 /Źródło: Encyklopedyczny Słownik Psychiatrii/   

 

Nałogi to uzależnienia fizjologiczne. Nadużywanie określonych substancji powoduje zmiany na poziomie chemii i fizjologii organizmu, co sprawia, że ich brak wywołuje stan fizjologicznego głodu, a ponowne przyjęcie ten głód eliminuje. Zalicza się do nich alkoholizm, lekomanię, narkomanię.

 

Zachowania nałogowe: szkodliwy nawyk nie powodujący zależności fizjologicznej. Zależność buduje się na wewnętrznych strukturach psychicznych, głównie na emocjach. Należą do nich: zależność od jedzenia, pracy, internetu, seksu, innych ludzi.